AMAROK

AMAROK
Tengri

AMAROK NEDİR
– AMAROK kısalama olarak Alpağut’nung Mengü AzRak Oğuz Kerişi denilen bir urug uzluğu eski Türklerin geçmişinde.. bu biçimde yoktur!
– Ancak kökü eski Türklerin geçmişinden, geleneklerinden ile kam biliminden geliştirilerek kurulan yeni bir urug uzluğudur.
– Eski Türklerin İslam öncesi olan geçmişlerinden toplanmış bu bilgiler, yalnız er Alpağut’ların yaşam biçimine dayanmaktadır.
– Başnak er olan Alpağut’ların yaşamlarını yıllar boyu araştırıp, 1995 yılında bu essiz eri, adını AMAROK verdiğim yeni bir urug uzluğu altında diriltmeye amaçlandım.
– AMAROK’un başlıca amacı, Atalarımızın alplıklarına yakışacak bir urug uzluğu olarak, onların adını sonsuza dek yaşatmaktır.
– AMAROK uzluğu geçmişten yeni kaynaklar bulundukça, ona göre ileri yetişip, değişik yeni bölümlerini arttıra bilir.
– AMAROK yine de yalnızca Atalarımıza övgü olsun diye yaratılan bir uzluk değildir…, AMAROK öneme alınacak bir urug uzluğudur. Sizlere doğabilecek değişik yanıg durumlarda, çok etkileyici dövüş yetenekleri verip, kişisel gelişiminizi sağlar.

men savaşçı
Tanrı’nın Savaşçısı Alpağut

TANRI’NIN SAVAŞÇISI ALPAĞUT KİMDİR
– Alpağut büyük kamlardan eğitilip, atalarının koruması altında olan seçkin bir erdir.
– Yaşamı, yalnızca bu acunda olmakla değil, Atalarımızın tın acununda ile eş yaşamında bulunmaktadır.
– Korkunun ne olduğunu bilmediğinden, Alpağutun bir korunma turasına gerekliği yoktur.., kendisini koruyucu giyimlerle örtmesine de gerek duymaz.
– Bu eşsizliğinden dolayı, yalnızca Kağanın özel buyruğuna bağlıdır.., buda ona verilen yaşam görevedir.
– Alpağutun özelliği, ogur Kağanın buyruğunu yerine getirmektir.
– Kendi yaşamı söz konusu olsa bile, Kağanın buyruğunu yerine getirmeden ölmeye oluru yoktur.
– Bu büyük beklenti nedeniyle, çok az erler bu görevi.., tükenmez bağlılığıyla yerine getire bilirler.
– Yıllar boyunca büyük Kamlar, tın biliminde gidebilecek tutumlara terken olan erleri izlerler.
– Kapsayıcı bir eşyaşama ige olup, bununla ölüme alang okuya bilmesi ön koşulur.
– Alpağutun, eğitiminde koşulları olan üç önemli aşamaları geçmesi gerekir.
– Erlikten Alplık aşamasına çıkıp, Kamcılığın tın bilimi ile kutsallığına kavuşması önemlidir.
– Bunun için atalarının tını arasında tiriglığınden geçip kendisini yok eder, onların tutumlarıyla birleşerek, yeniden yaşamına geri döner.
– Geri dönüşünde olan değişikliği ise, ölümsüzlüğüne ulaşıp, iç güçlerinin etkinleşmesidir.
– Ölümsüzlüğü Kağanın buyruğunu yerine getirip gereken amaca ulaşıncaya dektir.

turk kuş hayvan
Göktürk Aşina

AMAROK ESKİ TÜRKLERİN DÖVÜŞÜ MÜ
– Yıllardır Ata yurtlarında yapmış olduğum araştırmaların sonucu olarak, kamuğu bütünleşmiş bir Türk dövüş uzluğu bulamadım, yalnızca kalan parçalanmış bir varlığın izleri. Büyük yağı uğraşları üzerine bir çok kaynak yok edilmiş bulunmaktadır.
– Bu nedenle AMAROK da yeni kurulan bir urug uzluğudur, ancak bütün ayrıntılarını eski Türk gelenekleri ile bulunan töre eğitimlerinden almıştır.
– Bu konu üzerine çok az bilgi bulunduğundan dolayı, elimizde bulunan bilgileri değerlendirip, oldukça da kullandık, ancak olağan üstü yeni bir urug uzluğu yaratabilmek için, kendi ök ile uzluk özgürlüğümüzü kullandığımızı da bilmeniz gerekir.
– Öncelikle amacım, Atalarımıza değer.., onların yapmış olduğu urug uzluğuna benzer bir uzluk ortaya çıkara bilmekti.
– Ne yazık atalarımızın urug uzlukları ile özellikle netek tuşnamaları üzerine geçmişten bir kaynak bulunmamaktadır.
– AMAROK, atalarımızın tokış ile yaşam öykülerine dayanarak yaratılmıştır, gerçekçi bir urug olup, utku için kurulmuştur.
– AMAROK bu ad ile biçimde, geçmişimizden bu ogura gelmemiş olsa da, bizim değerlendirmemiz üzerine bu yönteme gerçek eski Türk urug uzluğu demek doğrudur.

erkekler
Kam Şaman

AMAROK’DA KAMCILIK
– AMAROK’un içerdiği töre ile geleneksel yönleri, Khun atalarımızın ön geçmiş cağlarına dayanmaktadır.
– Bu uzluğu kurma esi, bana Kamcılık ile eşyaşam öğretiminden geldi.
– Kamcılık ile eşyaşam bir doğal bilim alanıdır, kişiye.., içinde saklı olan güçleri kolay yöntemlerle öğrenebilmesini sağlar.
– Ancak AMAROK’un yöntemleri, doğal kamçılık uygulamalarından biraz ayrı gerçekleştirir.
– Kamcılık yaygın olarak tınsal öğretilerin ilk kaynağı olsa da AMAROK içinde bir inanç olarak yer almaz.
– Bu nedenle, başka inançlara bağlı olan kişilerin AMAROK öğrenmelerine bir engel yoktur.
– Atalarımızın töre bilen gelenekleri, bizim için AMAROK’ta soyut düşünüşün simgesidir.

at
At ile Bürküt

TING UZLUĞU
– AMAROK’un urug tuşnama tutumları değişik bölümlere bölünüp başka urug uzluklarından ayrıdır.
– Bu bölüm yalnızca tuşnamalarla ilgili olmayıp, ondan öte kamçılık bilimini içermektedir.
– Eşyaşam ile Kam biliminin birleşiminde olan görev, öğrencinin içinde bulunan Yırtıcı Yılkı tutumunu uyandırmaktır.
– Bu öğretimin adı Tengri Oğuz Kerişidir.., AMAROK bu yöntem üzerine köklerini kurmuştur.
– Bu Alpağut’un yoludur.., üç acun bağlantısında olan tınsel urug uzluğu, eşyaşamı olan Yırtıcı Yılkı yaratığının urug tutumunu kendi teninde yaşatmaktır.
– Yanlış anlamaları baştan önlemek isterim.., Yırtıcı Yılkı öğretiminin Kung-Fu da olan Yırtıcı Yılkı urug tuşlamalarıyla bir ilgisi yoktur.
– Söz konusu ettiğim, Yırtıcı Yılkı yaratığının urug tutumudur. AMAROK’ta kişi açıkça bir Yırtıcı Yılkı yaratığının urug tutumunun kişiliğine yanaşır.
– Öğrenciye Yırtıcı Yılkı yaratığının urug tutumunu öğretebilmek için, AMAROK’un bütün urug bölümleri bu öğretime değişik çalışmalarla bağlantılıdır.
– Bu öğretimi kavrayıp, anlama tezliği ise öğrencinin kendine bağlıdır.
– Yine de bu tutumu uyandırmak için bir olağan üstü yeteneğe ige olmaya gerek yoktur.., bu uzluğun tirigliğine inanmak yeterlidir.

erkekler
Tuğ ile savaş yurtu

TENGRİ TOKIMASI
– İçimizde olan Yırtıcı Yılkı dövüş tutumunu uyandırmak için, dört ilkel kuralları yerine getirmemiz gerekiyor.
– Ayrıca Kam biliminin varlığına inanıp, içinizde olan görüş açımızı açmamız gerekir. Böylece Tıng koşutlarını görebiliriz, aynı eşyaşamimiz olan yaratıkları gibi.
– Üç acun bağlantılarında oluşan bu olayları sezebilmemiz için, duyu izlerimizi genişlettirmemiz gerekiyor.
– Sonunda, bu acunda olan yaşamımızı aynı anda üç acunlarda da yaşamaya anut olmalıyız.
– Yalnızca bir değişiklikle.., biz koşut acunda kendimiz olarak değil, eşyaşamimiz olarak bulunmamız gerekir. Eşyaşamimiz ise, anında tenimizin önderliğini almayı koşut acunda beklemektedir.
– Bu bilime girebilmek için, Kamcılığın başlatma sınavını geçmek ana koşuldur. Böylelikle bu durumu yaşayıp, ona göre de tavuşlaya biliriz.
– Tavuşlamamız ise Tanrının evreninde birleşip, bir güç olarak yaşama geri gelebilmek içindir. Tıngen ölmeden önce ölümü yaşamaksa, er tokış düzenine ile bilinçliğine baştan ige olmakla gerçekleşir.
– Bu derin özgüven ile yapılan bütün tavuşlamaların – tuşnamaların arkasında çok büyük bir güç saklıdır.
Bunu elde etmek için derin düşüncelere dalma yönteminin uygulanması gerekir.

AMAROK
AMAROK, Türk Dövüşü


AMAROK kurucusu ile araştırmacı yazar Hakan Haslaman