Uz Yorci Kül-Tigin

Uz Yorci Kül Tigin

belirti
Kül Tekin

Özüne yağı yaptığın Alpağut’u tüşünde körmekten sakın!
Anda kisre tatlığ tüşlerin uzun bolmaz.
Özüne yağı yaptığın Alpağut’u yanında körmekten sakın!
Anda kisre tatlığ tirigliğin uzun bolmaz.
Türkleri özüne yağı yapmaktan sakın!
Anda kisre tatlığ budunun yer üstünde uzun kalmaz.

(Hakan HaslamanAlpağut bitiğinden alınma)